Projectomschrijving

Gezamenlijk uw droomwoning in Noordeloos ontwikkelen? Dat wordt nu mogelijk op de locatie van De school met de Bijbel. Als gevolg van de ontwikkeling van het Noorderhuis is op de locatie van de school woningbouw gepland volgens Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Voor de locatie van de school met de Bijbel is het kavelpaspoort bekend. In het kavelpaspoort zijn de randvoorwaarden van de locatie beschreven waarbinnen de CPO-deelnemers hun plan kunnen realiseren. Je kunt het kavelpaspoort op deze pagina (zie button) downloaden. Gedurende het CPO-proces bepalen de deelnemers zelf hoe groot het kavel en de woning wordt en daarmee de Vrij-Op-Naam-prijs  van de woning. Samen en verenigd in een ontwikkel-vereniging zullen de woningen naar wens worden ontwikkeld en gebouwd.

Inschrijving

Heb je interesse om op deze locatie samen met anderen een eigen woning te realiseren neem dan contact met ons op (stuur een email naar info@wijontwikkelensamen.nl). Wij sturen je dan het inschrijfformulier toe. Bij de inschrijving dient € 100,- te worden overgemaakt op een rekening van notariaat Gorinchem Spijksedijk 20G te Gorinchem. Het rekeningnummer en aanvullende informatie vind je op het inschrijfformulier. Per beoogd huishouden mag 1 inschrijvingsformulier bij de notaris  worden ingeleverd. Wanneer je bent ingeschreven en betaald hebt doe je mee aan de loting.

Inschrijving voor dit project vindt plaats tussen 13 juli tot en met 24 augustus 12.00 uur. De ingevulde inschrijvingsformulieren kunnen aan de balie op het notariskantoor (Notariaat Gorinchem Spijksedijk 20-G, 4207 GN te Gorinchem) worden afgegeven. U ontvangt dan een ontvangstbewijs.

Loting

Door middel van de loting wordt een lotingsvolgorde bepaald. Deze loting vindt plaats op donderdag 31 augustus op het gemeentehuis van gemeente Giessenlanden te Hoornaar. Wanneer je wordt ingeloot geeft dit het recht om lid te worden van de nog op te richten ontwikkelvereniging die de woningen gaat ontwikkelen. Omdat we nog niet weten hoeveel woningen gerealiseerd kunnen worden, starten we met 8 kandidaten voor de woningen.

Mocht u na het bekendmaken van de loting, binnen 3 dagen, besluiten niet op de reservelijst te willen blijven staan of niet meer te willen deelnemen aan het project, dan ontvangt u het inschrijfgeld van € 100,- terug. Het afmelden dient schriftelijk te gebeuren bij info@wijontwikkelensamen.nl

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.wijontwikkelensamen.nl. Ook kunt u met vragen bellen naar de beoogde CPO-begeleider, de heer Stephan Maussen (06-28550718).

 

 

 

 

Project Details

  • Gemeente: Giessenlanden
  • Location: School met de Bijbel (Noordeloos)
  • Project Begin: 2017

Werving kandidaten

Wij helpen je graag verder je droomwoning in Noordeloos te realiseren. Heb je interesse neem contact met ons op!

Download het kavelpaspoort

Bel ons!

+31 681863361

Postbus 1018

5602 BA Eindhoven

Ma-Vrij

8.00 uur – 23.00 uur

Stuur ons een email

info@wijontwikkelensamen.nl

Call Now Button